Vi använder våra egna och tredjepartscookies för att se till att webbportalen och dess komplement fungerar korrekt, för att utföra navigeringsanalyser och för att visa multimedieinnehåll. Om du fortsätter att surfa accepterar du användningen av denna teknik. För mer information se vår förklaring om cookies. Läs mer

Anpassa
Avvisa alla
Acceptera

Nödvändig webbteknik och cookies gör vår webbplats tekniskt tillgänglig och användbar för dig. Detta gäller grundläggande basfunktioner som t.ex. navigering på webbplatsen, korrekt visning i din webbläsare eller begäran om ditt samtycke. Utan dessa webbtekniker och cookies fungerar inte vår webbplats

Vi vill ständigt förbättra våra webbplatsers användarvänlighet och prestanda. Därför använder vi analystekniker (inklusive cookies) som pseudonymt mäter och utvärderar vilka funktioner och innehåll på våra webbplatser som används, hur och hur ofta. På grundval av detta kan vi förbättra våra webbplatser för användarna.

Acceptera utvalda
Avvisa alla
Acceptera alla

Sekretess Och Juridik

INTEGRITETSPOLICY

 

Gäller från: 23 Maj 2023

Publicerad: 23 Maj 2023

BYD Europe B.V. åtar sig att skydda och respektera din integritet. Detta dokument beskriver hur dina personuppgifter kommer att behandlas när du använder vår webbplats eller våra tjänster.

Nedan finner du:

· 1 Inledning

· 2 Behandling av personuppgifter

· 3 Vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder din information

· 4 Lagringstid

· 5 Begränsning av syftet

· 6 Säkerhet för personuppgifter

· 7 Delning av personuppgifter

· 8 Internationell överföring

· 9 Rättigheter i samband med personuppgifter

· 10 Frågor och förfrågninga?

 

Denna integritetspolicy gäller inte för våra auktoriserade återförsäljare eller tredje parter som du direkt lämnar dina uppgifter till, inklusive men inte begränsat till prenumerationstjänster, försäkringsbolag och andra tredje parter. Dessa aktörer är oberoende av oss och ansvarar för sin egen behandling av information. För mer information hänvisas direkt till dessa aktörer och deras respektive integritetspolicy.

 

1 Inledning

Denna Integritetspolicy ("Policy") innehåller information om den behandling av personuppgifter som BYD Europe B.V. i Nederländerna, ett privat företag med begränsat ansvar som är etablerat enligt nederländsk lag, med sitt lagenliga säte i Rotterdam och sitt registrerade kontor på 's-Gravelandseweg 256, 3125 BK Schiedam, Nederländerna, ("BYD Europe"), utför.

BYD Europe kan nås via följande kontaktuppgifter:

· Postadress: s-Gravelandseweg 256 3125 BK Schiedam, Nederländerna.

· E-postadress: privacy.eu@byd.com

 

BYD Europe är en del av den globala företagsgruppen BYD Company Limited i Shenzhen, Kina.

 

Denna Policy gäller för alla personuppgifter som behandlas av BYD Europe ("Personuppgifter"). De berörda personerna kallas nedan kollektivt för registrerade ("Registrerade").

BYD Europe förbehåller sig rätten att regelbundet se över och/eller ändra Policyn för att följa (lokal och/eller europeisk) lagstiftning och för alla andra ändamål som BYD Europe rimligen anser nödvändiga.

 

För frågor och förfrågningar om denna Policy, vänligen kontakta oss via: privacy.eu@byd.com

 

2 Behandling av Personuppgifter

Policyn är en extern policy och riktar sig till de Registrerade vars Personuppgifter behandlas av BYD Europe för det syfte för vilket information har samlats in enligt avsnitt 3. Denna Policy gäller för behandlingen av Personuppgifter där BYD Europe agerar som personuppgiftsansvarig.

 

3 Vilka uppgifter samlar vi in och hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar vanligtvis följande Personuppgifter när du använder vår webbplats eller våra tjänster:

· 1) Tillgång till och användning av Webbplatsen: Vi samlar automatiskt in din enhets IP-adress, platsinformation (som kan bestämmas från din IP-adress) för att tillhandahålla vår Webbplats till dig. Vi lagrar inte din IP-adress permanent. Vi behandlar ovan nämnda Personuppgifter för att tillgodose företagets berättigade intressen, nämligen att tillhandahålla besökarna en väl fungerande Webbplats.

· 2) Boka en provkörning: Vi samlar in din platsinformation, inklusive ditt postnummer eller din adress för att hitta en lokal återförsäljare och boka en provkörning. Vi samlar också in ditt förnamn, din e-postadress eller ditt telefonnummer, samt din valda fordonstyp, ditt föredragna kommunikationssätt och ditt valda återförsäljarnamn och återförsäljaradress som ingår i webbformuläret för att boka en provkörning till den valda återförsäljaren. Vi samlar in ovan nämnda personuppgifter för att utföra eller ingå ett avtal med dig.

· 3) Skicka in din konfiguration: Vi samlar in ditt namn, telefonnummer eller e-post efter att du har skickat din konfiguration för att uppfylla din begäran om produkter och tjänster enligt vårt avtal med dig. Vi behandlar ovan nämnda Personuppgifter på grundval av utförandet av vårt avtal med dig.

· 4) Kontakta oss / Skicka in din fråga eller kommentar: Vi kan samla in alla personuppgifter som du väljer att ge till oss i vår kommunikation för att besvara dina frågor och förse dig med de tjänster eller produkter som du har begärt. Vi samlar in ditt för- och efternamn, telefonnummer eller din e-postadress, din region och ditt postnummer, ditt valda ämne, din valda typ av kontaktpreferens och dina frågor eller kommentarer till dina förfrågningar för att kunna tillhandahålla dig de tjänster eller produkter som du har begärt. I detta syfte behandlar vi dina ovan nämnda Personuppgifter för att tillgodose företagets berättigade intressen när det gäller att besvara dina frågor och kommentarer.

· 5) Prenumerationer på nyhetsbrev: Vi kan samla in din e-postadress så att vi kan erbjuda dig en tjänst och informera dig om våra produkter, evenemang och tjänster. För detta ändamål behandlar vi dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke och/eller legitima intresse Om du inte längre vill ta emot reklamarelaterade e-postmeddelanden kan du välja att inte längre ta emot dem genom att klicka på avregistreringsknappen i dina e-postmeddelanden. Observera att vi fortfarande kan skicka dig säkerhetsmeddelanden eller frågor om produkttjänster även om du väljer att inte längre ta emot marknadsföringsmeddelanden.

 

När vi samlar in Personuppgifter från dig enligt listan ovan gör vi det med hjälp av cookies och liknande tekniker. För mer information om hur vi använder cookies på våra digitala plattformar, se vår Cookiepolicy.

 

Vår Webbplats innehåller funktioner för sociala medier, t.ex. Instagram-, Facebook- och Twitter-widgets. Dessa funktioner kan samla in identifierare (t.ex. din IP-adress) och information om internetaktivitet (t.ex. vilken sida du besöker på vår Webbplats). Dessa widgets kan ställa in en cookie eller använda andra spårningstekniker för att åstadkomma detta. Funktioner och widgetar för sociala medier är administrerade av en tredje part och dina interaktioner med dessa funktioner styrs av respektive integritetspolicy för de tredjepartsföretag som tillhandahåller dem, vilket beskrivs närmare i vår Cookiepolicy.

 

4 Lagringstid

BYD kommer inte att använda och lagra Personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ovan nämnda syftena eller för att uppfylla avtalsförpliktelser eller vad som krävs enligt gällande lagar.

 

 

 

5 Säkerhet för Personuppgifter

BYD har vidtagit robusta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med den aktuella, allmänna tekniska nivån, särskilt för att skydda uppgifterna mot förlust, förfalskning eller åtkomst av obehöriga utestående personer. När vi väl har fått dina Personuppgifter kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst. Överföring av information via Internet är dock inte helt säker. Så även om vi gör vårt bästa för att skydda dina Personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs via vår applikation. I den olyckliga händelse att en säkerhetsincident med Personuppgifter inträffar kommer vi att rapportera den snabbt och vidta korrigerande åtgärder i enlighet med lagens och tillsynsmyndigheternas krav.

 

6 Delning av personuppgifter

Vi delar den information som anges ovan:

· 1) inom BYD-koncernen, som omfattar moderbolag, närstående bolag (eng. Corporate affiliates), dotterföretag, affärsenheter och andra företag som delar gemensamt ägande för att tillhandahålla tjänsterna till dig på BYD Europes vägnar.

· 2) med BYD:s återförsäljare för försäljning, leasing och kundtjänst, t.ex. för att svara på offertförfrågningar, fordonsdiagnos, underhåll och reparation, boka servicebesök, kontakta dig och tillhandahålla de begärda tjänsterna.

o i. BYD och BYD:s återförsäljare är separata juridiska enheter med egna integritetspolicys. Var medveten om att varje återförsäljare fungerar som en separat juridisk enhet och att du bör läsa återförsäljarens integritetspolicy för att säkerställa att du förstår dess integritetspolicy och förfaranden. Eftersom BYD:s återförsäljare ofta är den första kontakten med dig kan återförsäljaren dessutom svara på eventuella frågor du kan ha om dess integritetspolicy. Även om BYD uppmuntrar sina återförsäljare att se till att de följer all tillämplig lagstiftning om personuppgifter och har tillhandahållit information till våra återförsäljare om integritetsskyldigheter, är BYD inte ansvarig för återförsäljarnas efterlevnad av tillämplig lagstiftning.

o ii. Med våra leverantörer och tjänsteleverantörer kan vi utlämna din information till våra tredjeparts tjänsteleverantörer, agenter, underleverantörer och andra organisationer i syfte att tillhandahålla tjänster till oss eller direkt till dig för vår räkning. Sådana tredje parter kan inkludera leverantörer av molntjänster (t.ex. hosting och e-posthantering) eller andra tredje parter som tillhandahåller tjänster till oss.

· 3) När vi använder tredjepartsleverantörer delar vi endast de Personuppgifter med dem som är nödvändiga för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster, och vi har ett avtal som kräver att de ska hålla din information säker och inte använda den på annat sätt än enligt våra specifika instruktioner.

· 4) Med brottsbekämpande myndigheter, statliga myndigheter eller andra tredje parter för att följa lagar och förordningar om vi i god tro anser att ett sådant utlämnande är nödvändigt för att följa tillämpliga lagar, förordningar, rättsliga processer eller statliga förfrågningar; för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet, liksom våra kunders, anställdas eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet. För att förhindra eller utreda potentiella bedrägerier, säkerhetsöverträdelser eller annan förbjuden eller olaglig verksamhet.

· 5) Med andra företag i samband med en företagstransaktion: Om vi eller några eller alla våra tillgångar förvärvas av ett annat företag, inklusive genom en försäljning i samband med konkurs, kommer vi att dela den information vi har med det företaget.

· 6) Med valfria tredje parter (t.ex. Instagram-, Facebook- och Twitter-widgets) som du godkänner, med ditt uttryckliga samtycke, kommer vi också att dela din information med utvalda tredje parter som du väljer ("Valfria tredje parter"). Dessa tjänster eller erbjudanden från tredje parter kommer att omfattas av deras användarvillkor och respektive integritetspolicy, inte av våra. Om du har några frågor om insamling, användning eller delning av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta de valfria tredje parterna direkt.

 

När tredje part får tillgång till dina Personuppgifter kommer vi att vidta nödvändiga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

 

7 Internationell överföring

BYD Europe kan överföra Personuppgifter till ett tredjeland eller internationella organisationer utanför Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EU/EES"), till exempel till Kina, vilket endast ska ske i enlighet med tillämplig lagstiftning och där lämpliga skyddsåtgärder finns på plats som säkerställer den skyddsnivå för de Registrerade som krävs enligt tillämplig lagstiftning (t.ex. överföringar på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå, EU:s standardavtalsklausuler). Om du vill veta detaljer avseende överföringen av dina Personuppgifter och varje land till vilket dina Personuppgifter överförs, vänligen kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 9 nedan.

 

8 Rättigheter i samband med Personuppgifter

Du har i allmänhet rätt att fråga oss om:

· att få tillgång till och en kopia av dina Personuppgifter som vi har;

· att en del av dina personuppgifter eller få dem skickade till en annan personuppgiftsansvarig i ett allmänt använt, maskinläsbart format;

· att uppdatera eller korrigera dina Personuppgifter för att göra dem korrekta;

· att radera dina Personuppgifter från våra register under vissa omständigheter;

· att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter under vissa omständigheter;

· att invända mot att vi behandlar dina Personuppgifter under vissa omständigheter (t.ex. om vi behandlar dina uppgifter för direkt marknadsföring);

· att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket innan det återkallades.

Om du vill utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 9 nedan.

Dessa rättigheter kan begränsas i vissa situationer - till exempel om vi kan visa att vi har ett lagligt krav på att behandla dina uppgifter eller om det skulle avslöja Personuppgifter om en annan person att göra informationen tillgänglig för dig, eller om vi är juridiskt förhindrade att lämna ut sådan information. I vissa fall kan detta innebära att vi kan behålla uppgifter även om du återkallar ditt samtycke.

Vi hoppas att vi kan besvara dina frågor om hur vi behandlar dina uppgifter. Om du har några frågor om hur vi behandlar dina uppgifter kan du kontakta oss på det sätt som beskrivs nedan i avsnitt 9.

Om du fortfarande har olösta problem har du också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt dataskyddsmyndigheten i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort eller arbetsplats. I Sverige kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten på www.imy.se.

Vänligen notera slutligen att om vi behöver personuppgifter för att uppfylla rättsliga eller avtalsmässiga skyldigheter är det obligatoriskt att lämna sådana uppgifter: om sådana uppgifter inte lämnas kommer vi inte att kunna hantera vårt avtalsförhållande eller uppfylla våra skyldigheter. I alla andra fall är det frivilligt att lämna de begärda Personuppgifterna.

 

9 Frågor och förfrågningar

Om du har några frågor om behandlingen av dina Personuppgifter bör du först läsa denna Integritetspolicy. För ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på privacy.eu@byd.com eller skriva till oss på BYD Europe B.V. s-Gravelandseweg 256, 3125 BK Schiedam. Observera att vi tar din förfrågan på största allvar. Om du har ett klagomål kan du också skicka det till samma e-postadress, så kommer vi att svara dig så snart vi kan.

 

Vårt dataskyddsombud kan nås på [privacy.eu@byd.com].

 

Om du fortfarande har olösta problem kan du också lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i det EU-land där du bor. Du hittar en förteckning över dataskyddsmyndigheter i EU på denna hemsida https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

 

 

10 Hur uppdaterar vi denna integritetspolicy?

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy i enlighet med förändringar i våra affärsmässiga funktioner och åtgärder för skydd av Personuppgifter. Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig via vår Webbplats. Om ändringar av denna Integritetspolicy kommer att ha en betydande inverkan på behandlingens art eller på annat sätt ha en betydande inverkan på dig, kommer vi att ge dig information om detta i god tid så att du har möjlighet att utöva dina rättigheter.